KATEDRA BYDGOSKA PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA

 
tynki przed konserwacją   tynki po konserwacji.Zniszczenia tynków na żebrach i wysklepkach – wynikały one z wielokrotnego zalewania sklepienia wodą opadową.

         

Copyright © 2006