KATEDRA BYDGOSKA PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA

   

 Zniszczenia tynków na wysklepkach.
Widoczne pleśnie i zasolenia wynikają z zawilgocenia przez wodę opadową.

         

Copyright © 2006