KATEDRA BYDGOSKA PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA

Żebra w nawie północnej  tej części obiektu szczególnie obficie występowały porosty florą.
Zdjęcia przedstawiają stan przed konserwacją.
W trakcie prac konserwatorskich powierzchnie zainfekowane odkażono.

         

Copyright © 2006