KATEDRA BYDGOSKA PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA









Żebra w nawie północnej  tej części obiektu szczególnie obficie występowały porosty florą.
Zdjęcia przedstawiają stan przed konserwacją.
W trakcie prac konserwatorskich powierzchnie zainfekowane odkażono.

        



 

Copyright © 2006