KATEDRA BYDGOSKA PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA

 Nawa południowa – ściana południowa i północna. Zniszczenia tynku oraz naloty pleśni widoczne po odsunięciu stalli.
Tynki i polichromia bardzo źle zachowane. Przed konserwacją.

         

Copyright © 2006