KATEDRA BYDGOSKA PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA

Gdy w 1982 roku zamieszkał w Bydgoszczy, przy kościele farnym, biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej Jan Nowak, mianowany przez Kard. Józefa Glempa, Arcybiskupa - Metropolitę Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski, wikariuszem biskupim dla Bydgoszczy, miasto to zyskało w archidiecezji szczególną pozycję. Wzrosła ona jeszcze bardziej, kiedy jedenaście lat później, 5 września 1993 roku, kolejny Arcybiskup - Metropolita Gnieźnieński, Henryk Muszyński, podniósł tę wielowiekową świątynię do godności kolegiaty, erygując przy niej Kapitułę Kolegiacką i ustanawiając jej Patronką Matkę Bożą Pięknej Miłości - Matkę Kościoła. W dniu 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas swoich nawiedzin Bydgoszczy, jako trwałą pamiątkę swej obecności" w tym mieście, nałożył na skronie Dzieciątka i Jego matki" w obrazie bydgoskiej kolegiaty papieskie korony, a samą świątynię podniósł do godności konkatedry Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Kapituła Kolegiacką przy tym kościele stała się wówczas Kapitułą Konkatedralną. Wiekopomne wydarzenie, jakim było erygowanie przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 25 marca 2004 roku Diecezji Bydgoskiej, stworzyło okazję do ustanowienia przez Stolicę Apostolską, Dekretem z dnia 24 lutego 2006r. roku (Congregatio pro Clericis N. 20050265), Kapituły Katedralnej Diecezji Bydgoskiej przy Katedrze w Bydgoszczy.

 
 Prześwietna


Kapituła Katedralna Bydgoska
   

KANONICY GREMIALNI
 

Prepozyt Kapituły
Ks. Prałat Teodor Paradowski


Urodzony 18.II.1947r.
Święcenia 9.VI.1973r.
Mianowany Kanonikiem 25 marca 2006r.

Mianowany Prepozytem 10.01.2011r.
 

   
Dziekan Kapituły
Ks. Prałat Maciej Gutmajer

Urodzony 28.VIII.1946r.
Święcenia 10.VI.1972r.
Mianowany Kanonikiem 25 marca 2006r.
Mianowany Dziekanem 25 marca 2011r.
 
   

PROBOSZCZ KATEDRY
Ks. Prałat Stanisław Kotowski

Urodzony 8.11.1953r.
Święcenia 24.05.1979r.
Mianowany Kanonikiem 25.03.2014r.
 
   
Penitencjarz
Ks. Kanonik Ryszard Pruczkowski

Urodzony 3.I.1950r.
Święcenia 21.VI.1975r.
Mianowany Kanonikiem 25 marca 2006r.r.
Mianowany Penitencjarzem 25.03.2011r.r.
 
   
Sekretarz Kapituły
Ks. Kanonik Tomasz Cyl

Urodzony 21.II.1964r.
Święcenia 22.V.1988r.
Mianowany Kanonikiem 25 marca 2006r.
Mianowany Sekretarzem 25 marca 2011r.

 
   

Kustosz Kapituły
Ks. Kanonik Jerzy Marciniak

Urodzony 12.07.1949r.
Święcenia 13.02.1977r.
Mianowany Kanonikiem 25 marca 2011r.
Mianowany Kustoszem 25 marca 2011r.


 
   

Ks. Kanonik Jerzy Celkowski

Urodzony 28.04.1957r.
Święcenia 5.06.1982r.
Mianowany Kanonikiem 25.03.2014r.
 
   

Ks. Kanonik Kazimierz Czynsz


Urodzony 24.01.1954r.
Święcenia 24.05.1975r.
Mianowany Kanonikiem 25 marca 2011r.
 
 
   
Ks. Kanonik Andrzej Dawidek

Urodzony 28.10.1960r.
Święcenia 20.05.1985r.
Mianowany Kanonikiem 25.03.2014r.
 
   
Ks. Kanonik Rafał Grabowski

Urodzony 20.08.1966r.
Święcenia 30.05.1992r.
Mianowany Kanonikiem 25.03.2014r.
 
   

Ks. Kanonik Mariusz Kuciński
Urodzony 8.09.1964r.
Święcenia 13.05.1989r.
Mianowany Kanonikiem 25.03.2014r.
 
 
   
Ks. Kanonik Józef Orchowski

Urodzony 5.III.1953r.
Święcenia 4.VI.1977r.
Mianowany Kanonikiem 25 marca 2006r.


 
   

Kanonicy honorowi
 


Ks. Kanonik Roman Buliński


Urodzony 8.I.1942r.
Święcenia 30.IX.1967r.
Mianowany Kanonikiem 25 marca 2006r.

 

 
   
Ks. Kanonik Karol Glesmer

Urodzony 1.01.1964r.
Święcenia 4.06.1988r.
Mianowany Kanonikiem 25.03.2014r.
 
   

Ks. Kanonik Stanisław Jendrzejewski

Urodzony 16.12.1952r.
Święcenia 24.05.1979r.
Mianowany Kanonikiem 25.03.2014r.
 
   
Ks. Kanonik Stanisław Karabasz

Urodzony 11.IV.1946r.
Święcenia 2.X.1971r.
Mianowany Kanonikiem 25 marca 2006r.


 
   
Ks. Kanonik Arkadiusz Kalinowski

Urodzony 25.02.1963r.
Święcenia 12.06.1988r.
Mianowany Kanonikiem 25.03.2014r.
 
   

Ks. Kanonik Hieronim Krawczyński

Urodzony 4.04.1954r.
Święcenia 24.05.1979r.
Mianowany Kanonikiem 25 marca 2014r.r.
 
 
   
Ks. Kanonik Leszek Kroll

Urodzony 15.06.1954r.
Święcenia 1.03.1980r.
Mianowany Kanonikiem 25 marca 2006r.
 
   
Ks. Kanonik Tadeusz Kolon

Urodzony 1.II.1957r.
Święcenia 27.V.1984r.
Mianowany Kanonikiem 25 marca 2006r.


 
   

Ks. Kanonik Tadeusz Lesiński
Urodzony 14.09.1962r.
Święcenia 2.06.1990r.
Mianowany Kanonikiem 25 marca 2006r.

 
 
   

Ks. Kanonik Piotr Raszka

Urodzony 8.10.1961r.
Święcenia 7.06.1986r.
Mianowany Kanonikiem 25 marca 2006r.r.
 
   

Ks. Kanonik Piotr Renkiel

Urodzony 31.07.1952r.
Święcenia 4.06.1977r.
Mianowany Kanonikiem 25 marca 2011r.

 
 
   

Ks. Kanonik Jerzy Ptach

Urodzony 3.08.1940r.
Święcenia 6.06.1964r.
Mianowany Kanonikiem 25 marca 2011r.
 
 
   
Ks. Kanonik Mirosław Wdowiak

Urodzony 14.I.1956r.
Święcenia 6.VI.1981r.
Mianowany Kanonikiem 25 marca 2006r.


 
   
KANONICY SENIORZY
 
Ks. Kanonik Kazimierz Drapała
 
 
Ks. Kanonik Jan Graczyk
 
 
Ks. Kanonik Roman Jakubowski
 
 
Ks. Kanonik Bogdan Jaskólski
 
 
Ks. Kanonik Michał Kudłacik
 
 
Ks. Kanonik Zbigniew Maruszewski
 
 
Ks. Kanonik Andrzej Rosa
 
 
Ks. Kanonik Franciszek Sołtysiak
 
 
Ks. Kanonik Bogumił Stachowiak
 
 
Ks. Kanonik Józef Starczewski
 
 
Ks. Kanonik Mikołaj Szymański
 
 
Ks. Kanonik Jerzy Tworowski
 
 
Ks. Kanonik Narcyz Wojnowski
 
 
Ks. Kanonik Tadeusz Zabłocki
 
 
KANONICY SUPRA NUMERUM 
 
Ks. Kanonik Antoni Balcerzak
 
 
Ks. Kanonik Zbigniew Lewandowski
 
 
Ks. Kanonik Marian Ratajczak
 
 
Ks. Kanonik Andrzej Rygielski
 
 

KANONICY ZMARLI
 

 
+ Ks. Kanonik Kazimierz Kamiński 26.03.2008r.
 
 
+ Ks. Kanonik Stefan Osiński 19.01.2011r.r.
 
 
+ Ks. Kanonik Piotr Wagner 8.09.2011r.r.
 
 
+ Ks. Kanonik Stanisław Woźniak 4.06.2012r.
 
 
+ Ks. Kanonik Edward Siwak 27.10.2012r.
 
 


 


        Kanonicy gremialni

Kanonicy honorowi


Kanonicy seniorzy

Kanonicy supra
    numerum


Dystynktorium kapituły katedralnej w Bydgoszczy

awers

rewers


 

Copyright © 2006r.