KATEDRA BYDGOSKA PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA

CONGREGATIO PRO CLERICIS

N. 20050265

DECRETUM

Cum Apostolicis Litteris die 24 mensis Februarii, anno 2004 datis, Summus Pontifex Johannes Paulus II, v. m., novam Dioecesim Bydgostien. (suff. Gnesnen.) erexisset et Exc.mus ac Rev.mus Do.nus Johannes TYRAWA, Episcopus illius Dioecesis, ad divini cultus splendorem augendum et ad maiorem dioecesis decorem assequendum, necnon ad auxilium praestandum Clero, curae spirituali fidelium addicto, ab Apostolica Sede expostulavit, ut in Ecclesia Cathedrali SanctaeMarie Pulchris Amoris et Matri Ecclesiae Bydgostien Capitulum. ad normam Codicis Iuris Canonici, can. 504, constitueretur.

Quapropter haec Congregatio pro Clericis, oblatis precibus Ordinarius Bydgostien benigne annuens, praestanti Decreto, Capitulum Cathedrale erigit.

Quod vero ad vestium choralium usum attinet, serventur normae Litteris Circularis De reformatione vestitum choralium” huius Congregationis, die 30 mensis Octobris, anni 1970 datae. Ipsa vero Congregatio facultatem concedit ut Canonici adhiberi possunt mozetam violacei coloris loco nigrae vel cinereae et choralem vestem extra Ecclesiam Cathedralem gestare poterint quotiescumque deputentur ad Episcopi personam repraesentandam in peculiaribus rerum adiunctis.

Praedicto Exc.mo ac Rev.mo D.no Johanni Tyrawa competit omnia alia curare, et praesertim ut Capitulum per legitimum actum capitularem sua propria Statuta condat quae Episcopus probabit, servatis praescriptis iuris universalis Ecclesiae (cfr. C.I.C., cann. 503-510).

DATUM ROMAE, EX AEDBIUS CONGREGATIONIS PRO CLERICIS, DIE 24 MENSIS FEBRUARII ANNI 2006.


        


 

Copyright © 2006