KATEDRA BYDGOSKA PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA


JEGO EKSCELENCJA KSIĄDZ BISKUP

JAN TYRAWA

Doktor teologii

Członek Rady Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego, ds. Środków Społecznego Przekazu, Przedstawiciel Episkopatu Polski dla kontaktów z Konferencją Episkopatu Austrii, Asystent Konferencji Episkopatu ds. Radia i Telewizji Niepokalanów, Członek Rady Programowej KAI, Członek Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”.

Urodzony 4 listopada 1948 r. w Boguszowie-Gorcach, Diecezja Świdnicka, wyświęcony na kapłana 26 maja 1973 r. we Wrocławiu, mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Wrocławskiej 24 września 1988 r., konsekrowany 5 listopada 1988 r. we Wrocławiu, 25 marca 2004 mianowany Biskupem Bydgoskim, 28 marca uroczysty Ingres do Katedry Bydgoskiej.

 

R e z y d e n c j a :

ul. Ks. T. Malczewskiego 1, 85-104 Bydgoszcz

e-mail:  jtyrawa@kuria.byd.pl

tel. (052) 366-98-08


         

Copyright © 2006