KATEDRA BYDGOSKA PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA

Do jubileuszu 500-lecia Fary bydgoskiej Proboszcz, Ksiądz Prałat Zbigniew Maruszewski, rozpoczął przygotowania w roku 1998. Zapoczątkował wówczas prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła, a w latach następnych konsekwentnie dążył do odnowienia całości polichromii wnętrza. W kwietniu 2001 roku przystąpiono do dalszych etapów prac konserwatorskich w korpusie kościoła, kaplicy św. Krzyża i kruchcie południowej. Działania zostały poprzedzone rozeznaniem konserwatorskim pozwalającym ustalić pierwotną technologię wykonania i kolorystykę polichromii. W kościele wymieniono częściowo tynki - najbardziej zniszczone, zwłaszcza w części przyposadzkowej wymieniono na renowacyjne. Pozostałe osłabione fragmenty podłoża malarskiego wzmocniono strukturalnie. Dekoracje figuralne i ornamentalne uwolniono z przemalowań, uzupełniono ubytki i dokonano rekonstrukcji malarskich. Prace w obecnym stadium nie są jeszcze zakończone. W najbliższym czasie przewiduje się konserwację filarów, obramowań okiennych oraz kruchty zachodniej z podchórzem.

Prace w latach 2001-2002  wykonywał zespół w składzie:

Inwestor zastępczy: Sylwia Stojek

Konsultant: Maria Rudy, UMK Toruń

Nadzór konserwatorski: Maria Kiepuszewska

Wykonawcy prac: Anna Belczyk, Mirosława Gallas, Piotr Kiepuszewski, Julita Mowińska, Aleksandra Olszewska-Piech, Filip Pręgowski, Katarzyna Szymankiewicz, Joanna Kaczmarek, Bogdan Kowalski, Siergiej Salutenko

Bydgoszcz, 08 września 2002


        


 

Copyright © 2006