KATEDRA BYDGOSKA PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA


Zniszczenia i spękania tynków na żebrach. Przed konserwacją

         

Copyright © 2006