Jesteś odwiedzającym:


Licznik


 

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI W BYDGOSZCZY

MATKA BOŻA PIĘKNEJ MIŁOŚCI
Patronka Miasta i Diecezji

Sześć wieków od Chrztu Polski od roku 1466 - prastara bydgoska Fara słynie czcią Matki Najświętszej. Chociaż kroniki, które Prymas Tysiąclecia polecił skrzętnie przebadać - zapisały nam niewiele z dziejów wspaniałego, tak przez Bydgoszczan umiłowanego Obrazu, to jednak już z akt wizytacyjnych biskupów kujawsko-pomorskich wiemy, ze Obraz ten był wiernie czczony, poprzez wszystkie koleje losów, przez jakie przechodziło starożytne miasto Bydgoszcz. Te przebadane dzieje kultu Maryjnego w Bydgoszczy pozwoliły temuż Prymasowi, który” wszystko postawił na Maryję” uzyskać upoważnienie Stolicy Apostolskiej - by przyozdobić skronie Matki Boskiej Bydgoskiej, Matki Bożej z Różą, nazwaną przez Niego Matką Pięknej Miłości, - złotą koroną. Tej koronacji dokonał 29.V. w Milenijnym Roku Chrześcijaństwa w Polsce tak uzasadniając ten tytuł: "Spod Serca wybranej Matki, Miłość Ojcowa ludzkimi drogami przychodzi na świat. Przez Maryję, za sprawą Ducha Miłości, Ojciec dał światu umiłowanego Swojego Syna.

"Bóg umiłował świat”. Maryja Rodzicielka staje się Matką pięknej, najpiękniejszej Miłości Ojciec swoją Miłość, Syna, umieścił pod Sercem Maryi, a Ona tego Syna umiłowania  Ojcowego, dała nam, jako znak wielkiej miłości Ojca ku nam wszystkim. Matka Pięknej Miłości to znaczy miłości aż takiej, jaką ma Ojciec ku Synowi i jaką Syn od Ojca wszystkim dzieciom Bożym. Mówiąc o trudnych dziejach Bydgoszczy tak widział promieniowanie Matki Bożej Pięknej Miłości: „Jak dobrze się stało, że w tej świątyni została ukoronowaną Miłość, aby władać w tym mieście, abyście przychodzili tutaj odmieniać, uszlachetniać swoje serca w nieustannym przezwyciężaniu samych siebie, na dobro Boga i na dobro waszego otoczenia, waszych bliźnich: dzieci, mężów, żon, sąsiadów, zależnych w pracy i tych, którym, w pracy podlegacie; aby wszędzie zwyciężała miłość”./font>

Słowa tego sługi Maryi, jakim był zmarły Kardynał Prymas, mają dla Polaków wysoką cenę. Mogliśmy się przekonać, jak ceni je Papież - Polak, który niemal w każdej ze swoich homilii w czasie II Pielgrzymki do Ojczyzny cytował słowa Kardynała Wyszyńskiego. Dlatego niech ostatnie słowa wygłoszonego w ów dzień koronacji kazania brzmią dla Bydgoszczan jako Testament:

„A my, wyrażamy nadzieję, że miasto Bydgoszcz tutaj stworzy Serce serc dla miasta i tutaj będzie się dzielić sercem, krzepić serca i stąd będzie wynosić większą jeszcze miłość”.

Jest to testament tak bardzo aktualny na nasze "polskie teraz", na Rok Święty Odkupienia, w którym Jan Paweł II taką ukazuje rolę Maryi:

W tym nowym okresie swojej historii Kościół, jak nigdy dotąd, w Maryi podziwia i
wysławia wspaniały owoc Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być w Maryi rozpoznaje, czci i wzywa pierwszą wśród odkupionych i zarazem pierwszą, która najściślej włączona została w dzieło Odkupienia. Cały kościół więc będzie się musiał skupić, jak Maryja, niepodzielną miłością na Jezusie Chrystusie swoim Panu, świadcząc nauczaniem i życiem, że nic nie można uczynić bez Niego, bo w nikim innym nie ma zbawienia".


        

 
 
 

Copyright © 2006