KATEDRA PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA W BYDGOSZCZY

ZABYTKOWE SPRZĘTY LITURGICZNE

Chrzcielnica

Przy łuku tęczowym - późnorenesansowa, mosiężna chrzcielnica, pozłacana (1611 r.), fundowa­na przez Wojciecha Łochowskiego burmistrza bydgoskiego, z rytymi przedstawieniami świętych Woj­ciecha i Mikołaja oraz Chrztu w Jordanie, z gmerkiem i monogramem fundatora; ujęta drewnianą balu stradą, z polami wypełnionymi ozdobną kutą kratą w stylu regencji (ok. 1730 r).

Monstrancje

  • Regencyjna (ok. 1730 r.), z cechą miejską Gdańska i imienną: L.D. Schlaubitz; stopa wieloboczna z głów­kami aniołków, promienista gloria z reservaculum ujętym kartuszem na którym trybowane przedstawienie: u dołu anioł karmiący Eliasza, po bokach dwa podtrzymujące reservaculum anioły, u góry popiersie Boga Ojca z Gołębicą Ducha Świętego.

  • Rokokowa, mniejsza (1760 r, z kościoła jezuitów), z cechą miejską Gdańska oraz imienną Jana Schlaubitza.

Kielichy

  • Gładki z cechą miejską Gdańska i imienną Piotra Rohde III (czynny w 1.1688-1717), fundowany przez Jana Karola Wolfa starostę bydgoskiego i jego żonę Helenę

  • Składany ze stopą rokokową (2. poł. XVIII w.), nodusem i czarą (XIX w.), całość odnowiona w r. 1926

  • Neoromański (XIX w.) firmy Schlossarek z Wrocławia

  • Neogotycki, bogato dekorowany (1907 r.)

Puszka

  • Rokokowa (3. ćw. XVIII w.), być może gdańska, z wieloboczną stopą na której trybowane sceny: Ostatnia Wieczerza, Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie.

ŁÓDKI NA KADZIDŁO,   LICHTARZE

  • Barokowa (ok. 1700 r.) w kształcie trybowanej i rytowanej muszli, wspartej na dwustronnej figurce św. Antoniego

  • Dwie kadzielnice barokowe (XVIII w.)

  • Cztery mosiężne lichtarze (XVI w.)

Ornaty

 

Czerwony ze srebrnym haftem koronkowym (1.poł. XVIII w.), naszywanym na nowsze aksamitne tło (XIX w.)

Zielony ze złotym haftem koronkowym o motywach regencyjnych (2.ćw. XVIII w.), przeszytym na nowsze tło

Czarny z analogicznym haftem

Fioletowy z krzyżową pretekstą ze srebrnym haftem koronkowym (poł. XVIII w.) i monogramem IHS (2. poł. XIX w.) na nowszym tle.        


 

Copyright © 2006