Dystynktorium kapituły katedralnej w Bydgoszczy
  rewers