Dystynktorium kapituły katedralnej w Bydgoszczy
 awers