KATEDRA BYDGOSKA PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA

Żyjemy w świecie kultury medialnej, w którym wielką rolę odgrywa technologia informacyjna. Również Kościół w swojej działalności ewangelizacyjnej śmiało i odważnie korzysta ze współczesnych nośników informacji, między innymi z Internetu. Chcąc być wiernymi postulatom Kościoła, który zachęca do korzystania z nowych technologii w celu głoszenia Dobrej Nowiny, także my, duszpasterze Katedry Bydgoskiej i rodzina parafialna chcemy włączyć się w budowanie kultury, stworzonej przez nowoczesne środki przekazu. Jako dar dla Księdza Biskupa i całej Diecezji przygotowaliśmy witrynę internetową dotyczącą Katedry, Sanktuarium i Parafii Katedralnej. Jesteśmy przekonani, że dzięki potencjałowi Internetu zdolni będziemy przenosić w wirtualną rzeczywistość nauczanie Księdza Biskupa oraz informować użytkowników cyberprzestrzeni o wszystkich wydarzeniach mających miejsce w Katedrze Bydgoskiej, z udziałem Księdza Biskupa Ordynariusza. Nie chcemy tylko na tym poprzestać. Korzystając z tak dogodnych możliwości komunikacyjnych, pragniemy przeprowadzić i zaprosić wszystkich, z rzeczywistości wirtualnej do Katedry, do prawdziwej wspólnoty, na liturgię, modlitwę i katechezę.

Patroni Katedry
św. Marcin i Mikołaj


Copyright © 2006