PARAFIA KATEDRALNA PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA W BYDGOSZCZY

KALENDARIUM

1466 - 1502 r.

budowa bydgoskiej Fary

I ćw. XVI w.

Stanisław Kościelecki funduje Obraz Matki Bożej z Różą zwanej Matką Bożą Bydgoską

1515 r.

przybudowanie do Fary kaplicy pw. Św. Anny ufundowanej przez ród Orłowitów

1605 r.

Stefan Bogurski wystawia kaplicę pw. Św. Szczepana

1612 r.

budowa kaplicy pw. Jana Ewangelisty sfinansownej przez ród Rychłowskich

1617 r.

budowa kaplicy pw. Św. Fabiana i Sebastiana ufundowanej przez zamożnych mieszczan Łochowskich

1806 - 1813 r.

wojska francuskie i rosyjskie używały kościoła jako magazynu

1831 r.

wznowienie Służby Bożej w kościele farnym. W połowie XIX w. był on jedynym czynnym kościołem katolickim  w mieście

1922 - 1925 r.

ks. proboszcz Tadeusz Malczewski przeprowadza remont świątyni

1945 - 1949 r.

odbudowa kościoła z inicjatywy ks. proboszcza Franciszka Hanelta i konserwacja Obrazu przez artystę malarza prof. Leonarda Torwita z Torunia

26.05.1966 r.

koronacja wizerunku Matki Boskiej przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przy współudziale ówczesnego metropolity krakowskiego ks. kard. Karola Wojtyły

1982 r

decyzją biskupa gnieźnieńskiego ks. Prymasa Józefa Glempa bydgoska Fara jest kościołem, przy którym rezyduje Wikariusz Biskupi dla Miasta Bydgoszczy:ks. bp Jan Nowak

8.09.1983 r.

ks. abp Henryk Muszyński Metropolita Gnieźnieński ustanawia przy farze Kapitułę Kolegiacką w Bydgoszczy, prepozytem zostaje ks. Bogdan Jaskólski

30.05.1999 r.

ks. abp Henryk Muszyński w czasie Mszy św. o godz.13.00 w obecności Kapituły, przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych oraz wiernych odczytał dekret papieski podnoszący bydgoską farę - kolegiatę do godności konkatedry archidiecezji gnieźnieńskiej. Osobiście Ojciec Święty uczynił to 7.06.1999 r. na bydgoskim lotnisku w czasie pielgrzymki do Ojczyzny.
Wielkanoc 2003. ks. abp H. Muszyński poświęcił Drzwi Jubileuszowe.

Wielkanoc 2003 r.

ks. abp H. Muszyński poświęcił Drzwi Jubileuszowe.

25.03.2004 r.

powstanie diecezji bydgoskiej. Pierwszym jej Biskupem został - Ks. Bp Jan Tyrawa, dotychczasowy biskup pomocniczy wrocławski. Bydgoska Fara – Konkatedra została podniesiona do godności kościoła katedralnego.

28.03.2004 r.

ingres ks. Biskupa Jana Tyrawy do Katedry Bydgoskiej.

14.06.2006 r.

instalacja Kapituły Katedralnej Bydgoskiej. Prepozytem został Ks. Prałat Zbigniew Maruszewski, proboszcz parafii katedralnej. 

24. 02. 2007   Wizytacja kanoniczna parafii katedralnej (inauguracja witryny internetowej Katedry, Sanktuarium i Parafii)
1.05.2009r. wizyta Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej Ks. Kard. Tarcisio Bertone.
25.04.2009 Msza św. koncelebrowana przez Prymasa Polski Ks. Kard. Józefa Glempa (jubileusz kapłaństwa).
6.06.2009r. Msza św. koncelebrowana przez Ks. Kard. Stanisława Dziwisza Metropolitę Krakowskiego (święto województwa).
8.09.2009r. Msza św. koncelebrowana przez Prymasa Polski Ks. Abpa Henryka Muszyńskiego (ogólnopolskie spotkanie Służby Więziennej).
   

 

 

        


 

Copyright © 2006