DUCHOWIEŃSTWO W NASZEJ PARAFII

 

KAPŁANI PRACUJĄCY W PARAFII:

Proboszcz:
Ks. Stanisław Kotowski, Kanonik gremialny kapituły Katedralnej, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego mgr teologii.,
Kap. J. Św,. Wojewódzki Kapelan Policji,
ustanowiony 25.06.2010 r.,
nr tel. (52) 3224751

Wikariusz:
Ks. Maciej Musiał
ustanowiony 1 lipca 2013r.
 

na terenie parafii mieszkają:

Ks. mgr Przemysław Książek, Kap. J. Św. – Ekonom Diecezji
Ks. dr Zenon Niemczyk, Kap. J. Św. – Wikariusz Sądowy Diecezjalnego Sądu Kościelnego
Ks. płk Tadeusz Łukaszczyk, em. kapelan WP – Notariusz Diecezjalnego Sądu Kościelnego
 

 

        
Copyright © 2006