Stacje Drogi Krzyżowej wykonane przez bydgoszczanina
 Franciszka Blacka z Francji (1910r.)

                                               sanktuarium        index