Bydgoska Madonna, Matka Boża z Różą ukoronowana wraz z
 Dzieciątkiem przez Ojca Świętego Jana Pawła II

                                               sanktuarium        index