Fragment polichromii wykonanej w 1922/25

                                               sanktuarium        index