Ambona rokokowa, 2 poł. w. XVIII, przeniesiona z niezachowanego kościoła karmelitów, z obrazem bł. Stanisława z Poznania, karmelity zamordowanego w 1420r.

                                               sanktuarium        index