Panorama Bydgoszczy, z Katedrą

                                                         sanktuarium        index