Modlitwa Biskupa Ordynariusza podczas nabożeństwa o wybaczenie
błędów w przekazywaniu Ewangelii - 21.02.2007r.

Photograph